Informácie o nás

Činnosť Krajského Streleckého Zväzu Trnava spočieva najmä v tom, že usporiadava a podiela sa na usporiadaní mnohých
streleckých podujatí na úrovni Slovenska sú to najmä Prvá slovenská strelecká liga:

  • Veľká cena oslobodenia mesta Skalice

Prioritou vedenia KSZ TT je rozvoj práce s mládežou na základných a stredných školách. Výsledok priority je projekt Školská krajská strelecká liga resp. súťaž talentovanej mládeže škôl - čo je viackolová súťaž základných škôl v disciplíne "Slávia 30", ktorá vrcholí usporiadaním
Celoslovenského finále súťaže talentovanej mládeže škôl . Vyššie spomínaným streleckým podujatím prechádza každoročne niekolko stoviek žiakov základných škôl. Z ktorých najväčšie talenty sa v budúcnosti transformujú do Krajského výberu talentovanej mládeže, kde sa venujú poloprofesionálne športovej streľbe.

Ďalej každoročne poriada majstrovstvá kraja v nasledovných disciplínach:

  • pištoľových
  • puškových
  • brokových
  • vzduchovkových

V kraji Trnava sa každoročne poriada cca 57 streleckých podujatí, na ktorých sa KSZ TT spolupodiela.