Odborné komisie Krajského Streleckého Zväzu Trnava

 

1, Športovo-technická komisia

 

Spracováva a organizuje plán pretekov na každú danú streleckú sezónu.

Vytvára kalendár streleckých podujatí pre kraj Trnava.

Tvorí a predkladá štatúty jednotlivých krajských streleckých líg.

Sústreďuje a vyhodnocuje výsledky jednotlivých krajských streleckých líg.

 

2, Komisia rozhodcov

 

Na úrovni kraja vychovávať a školiť nových rozhodcov.

Deleguje na jednotlivé vrcholné strelecké podujatia v kraji rozhodcovský zbor.

Stará sa o doškolovanie a preškolovanie z novelizácie pravidiel športovej streľby.

 

3, Trénersko-metodická komisia

 

Vychováva a školí nových trénerov športovej streľby na úrovni kraja.

 

4, Komisia mládeže

 

Zaoberá sa výchovou nových mladých pretekárov na základných a stredných školách.

Zabezpečuje chod Krajského výberu talentovanej mládeže, do ktorého každoročne navrhuje pretekárov.

 

5, Legislatívna komisia

 

Tvorí interné predpisy KSZ Trnava, pripomienkuje návrhy predpisov a zákonov týkajúce sa športu a legislatívy zbraní a streliva.

 

6, Ekonomická komisia

 

Pripravuje rozpočet KSZ, ekonomické projekty pre dotácie z jednotlivých orgánov štátnej správy a samosprávy.