Odborné komisie Krajského Streleckého Zväzu Trnava

 

1, Športovo-technická komisia

Predseda: Ernest Jurkovič.

Členovia komisie: Adamy, Vymyslický, Nagy.
Spracováva a organizuje plán pretekov na každú danú streleckú sezónu.

Vytvára kalendár streleckých podujatí pre kraj Trnava.

Tvorí a predkladá štatúty jednotlivých krajských streleckých líg.

Sústreďuje a vyhodnocuje výsledky jednotlivých krajských streleckých líg.

 

2, Komisia rozhodcov

Predseda: Ernest Jurkovič

Členovia komisie: Jediný, Vymyslický, Nagy.
Na úrovni kraja vychovávať a školiť nových rozhodcov.

Deleguje na jednotlivé vrcholné strelecké podujatia v kraji rozhodcovský zbor.

Stará sa o doškolovanie a preškolovanie z novelizácie pravidiel športovej streľby.

 

3, Trénersko-metodická komisia

Predseda: 

Členovia komisie: Nagy, Bízek, Kadlčíková.
Vychováva a školí nových trénerov športovej streľby na úrovni kraja.

 

4, Komisia mládeže

Predseda: 

Členovia komisie: Zabadal, Bízek, Kadlčíková.
Zaoberá sa výchovou nových mladých pretekárov na základných a stredných školách.

Zabezpečuje chod Krajského výberu talentovanej mládeže, do ktorého každoročne navrhuje pretekárov.

 

5, Legislatívna komisia

Predseda: Ernest Jurkovič

Členovia komisie: Kadlčíková, Bilíková, Hornáček.

Tvorí interné predpisy KSZ Trnava, pripomienkuje návrhy predpisov a zákonov týkajúce sa športu a legislatívy zbraní a streliva.

 

6, Ekonomická komisia

Predseda: Dana Jurkovičová

Členovia komisie: Jurkovič, Mikerová, Jurča.

Pripravuje rozpočet KSZ, ekonomické projekty pre dotácie z jednotlivých orgánov štátnej správy a samosprávy.